Eco-friendly by
100% Recycle, No CFC, No HCFC

นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco-friendly)

ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% เพราะวัตถุดิบที่เราใช้ไม่ผสมสาร CFC & HCFC ดังนั้นจึงถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการรีไซเคิล Recycle process

กระบวนการรีไซเคิล

  1. การคัดแยกประเภทโฟม
  2. บดโม่เศษโฟมให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการหลอมเหลว
  3. นำเศษโฟมที่ผ่านการบดโม่ มาทำการหลอม (Recycle) ด้วยความร้อน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  4. โฟมที่ถูกหลอมเหลวจะถูกส่งออกมาในลักษณะเป็นเส้นๆ ผ่านรางสแตนเลสที่มีน้ำเย็นเป็นตัวทำให้เส้นโฟมแข็งตัว
  5. เส้นโฟมที่แข็งตัวจะถูกหั่นออกเป็นเม็ดเล็กๆ (เม็ดเหล่านี้คือเม็ดพลาสติก Recycle)
  6. นำเม็ดพลาสติกที่ได้มาเป็นส่วนผสมในการผลิตครั้งต่อไป เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่