การผลิตและควบคุมคุณภาพ
About us

PPP MOLDING FOAM CO.,LTD.

PPP ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging), ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน/ความเย็น (Hot & Cool Insulation) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากโพลีเอทิลีนโฟม (Polyethylene foam: EPE) มีทั้งชนิดท่อ, แผ่น, ม้วน, การขึ้นรูป และงานแปรรูปต่างๆ

การขึ้นรูปหรือการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์, กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, กลุ่มอุตสาหกรรมที่นอน และ เฟอร์นิเจอร์, กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง, กลุ่มลูกค้าโรงงาน, กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, และ งานโครงการต่างๆอีกมากมาย

Vision & Mission

Vision วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ค้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในกระบวนการผลิต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดไป”

Mission พันธกิจ

  1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการทำงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
  2. นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  3. ดูแล รับผิดชอบ และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
  4. สร้างความพึงพอใจ และความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า

QUALITY & CERTIFICATION

PPP เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าประเภทโฟม ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการรักษามาตราฐานในการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในเรื่องของความสะอาด และความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกโรงงาน ใบรับรองเหล่านี้สามารถเป็นตัวรับประกันได้ถึงการดำเนินการจริงที่มีประสิทธิภาพ จะเห็นได้จากการให้ความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้ามาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ (Department of Science Service) และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตราฐาน ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015